Storstäderna går samman för att säkra skyddsutrustning till hela landets omsorg

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholm går tillsammans med de tre andra största städerna och SKR för att bistå omsorgen i hela landet. Med ekonomiska garantier är städerna beredda att hjälpa samtliga kommuner att täcka sina akuta behov av skyddsutrustning och desinfektion.

Behovet av skyddsutrustning är stort i många kommuner. Den globala konkurrensen vid inköp av sådan utrustning är hård, gå grund av den rådande pandemin. För att stärka svenska kommuners möjligheter att snabbt få tillgång till rätt materiel går samtliga kommuner nu samman i gemensamma upphandlingar.

Inköpen utförs av SKI (SKL Kommentus inköpscentral), som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner där samtliga av landets kommuner är medlemmar. Finansieringen sker genom en räntefri kredit på upp till 500 miljoner där Stockholms tillsammans med Göteborg, Malmö och Uppsala går i borgen med upp till vardera 125 miljoner kronor. Initiativet är ett resultat av god samverkan mellan kommunerna, SKR och Länsstyrelsernas samordningskansli.

– Stockholm är i ett allvarligt läge där tillgången till skyddsutrustning tidvis är ansträngd. Smittspridningen i våra verksamheter måste begränsas, både för våra medarbetares och äldres säkerhet. Därför är jag glad att vi tillsammans med de andra storstäderna nu kan presentera finansiering för att säkra samtliga kommuners materielförsörjning, säger Anna König Jerlmyr (M), kommunstyrelsens ordförande i Stockholm.

Varornas fördelning

Varorna ska fördelas mellan samtliga kommuner enligt den prioritering som Socialstyrelsen, med stöd av länsstyrelserna, fastställer.

Om fler kommuner vill bidra

Om och när fler kommuner väljer att bidra med egna borgensåtaganden ska de fyra första kommunernas åtaganden minskas i motsvarande omfattning. För beslut om borgensåtagandet krävs godkännande av samtliga fyra kommuners kommunfullmäktige. I de fall då nästa ordinarie sammanträde är planerat alltför långt fram i tiden så kommer ett extra kommunfullmäktigemöte att hållas inom kort.