Hjälp till dig som är 70+

Publicerad:

Uppdaterad:

Du som är 70+ och inte har hemtjänst kan få hjälp att handla. Kontakta Äldre direkt, så att du kan undvika trånga butiker och smitta.

Alla äldre inom Stockholms stad kan få hjälp med inköp av mat och medicin. Lösningen ser lite olika ut i olika stadsdelar. En del har startat lokala initiativ, medan det i andra finns ett samarbete med Stadsmissionen för att stötta äldre med inköp under coronakrisen.

På vissa håll är man redan igång, i andra finns det några praktiska frågor kvar att lösa, exempelvis kring betalning och leverans.

Kontakta Äldre direkt för att få reda på vad som gäller i din stadsdel.

Äldre direkt

Stängt just nu
måndag, onsdag 08.00–16.00
tisdag, torsdag 08.00–18.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-80 65 65
E-post
E-post aldredirekt.service@​stockholm.se