Gratis parkering för vårdpersonal och motorcykel

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med den 9 april ges vårdpersonal möjlighet att parkera gratis. Staden ändrar också parkeringsavgiften för motorcykel och moped klass 1 till noll kronor.

Från och med den 9 april kommer ansvariga chefer inom vården kunna ansöka om en särskild dispens för sina anställda. Dispensen gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. På flera platser frigörs också parkeringsyta i närheten av vårdinrättningar.

Även parkering med motorcykel och moped klass 1 blir gratis. Avgiften sänks till noll kronor och förändringen görs för att skapa bättre framkomlighet i staden.

Dispensen utfärdas för att vårdpersonal ska ha snabb och enkel tillgång till parkering och på så sätt kunna undvika att vistas i offentliga miljöer och kollektivtrafik mer än nödvändigt.

De tillfälliga reglerna gäller till och med 31 augusti, men kan komma att förlängas.

Vilka omfattas av dispensen?

Arbetsgivaren på varje vårdinrättning ansöker om en dispens för sina anställda. De grupper som omfattas av dispensen är sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboende och socialjour i Stockholm.

Ansök om dispens

För att få en dispens ska ansvarig chef på respektive vårdinrättning kontakta trafikkontoret.

Här kan du parkera

Vårdpersonal med dispens kan parkera avgiftsfritt på parkeringsplatser på gatumark och på gator med parkeringsförbud.

För att skapa fler parkeringsplatser för vårdpersonal vid Sabbatsberg och Ersta sjukhus har bussparkeringarna på Barnhusbron och Fjällgatan tagits bort och skyltats om med P-förbud.

Dispensen gäller även på Stockholm Parkerings parkeringsplatser. Var dispensen gäller kan du läsa om på Stockholm Parkerings webbplats.