Föreläggande från Arbetsmiljöverket vid äldreboende

Publicerad:

Uppdaterad:

Arbetsmiljöverket har efter anmälan från skyddsombud meddelat ett föreläggande vid Serafens äldreboende på Kungsholmen.

Föreläggandet går utöver de riktlinjer som Smittskydd Stockholm meddelat och som staden följt. I dessa riktlinjer anges endast visir som skyddskrav generellt och visir och munskydd i fall med risk för droppsmitta. Arbetsmiljöverkets föreläggande innebär nu att visir och munskydd ska användas i alla vårdsituationer med smittade eller misstänkt smittade personer.

Stockholms stad har valt att överklaga beslutet till Arbetsmiljöverket och myndigheten har sänt ärendet vidare till förvaltningsrätten. Med överklagandet söker staden tydlighet i de motsatser som finns mellan Smittskydd Stockholms riktlinjer och de riktlinjer som är konsekvensen av Arbetsmiljöverkets föreläggande.

Det finns en nationell och global brist av skyddsmaterial. Det är därför oerhört angeläget att det skyndsamt görs tydligt vilka riktlinjer som gäller för vård av smittade eller misstänkt smittande inom vård- och omsorgsboenden. Det behövs en tydlighet både vad gäller vilka material som ska användas och vilken klassificering som ska gälla för dessa material.

Säkerhet och trygghet för boende och medarbetare vid stadens äldreboenden är en oerhört viktig fråga. Det äldreboende som föreläggandet avser har under dagen fått förstärkt leverans av munskydd och personalen arbetar i linje med Arbetsmiljöverkets föreläggande.

Stockholms stad följer utvecklingen i skyddsmaterialfrågan mycket nära och i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).