Färre feriejobb för unga i sommar

Publicerad:

Uppdaterad:

På grund av det rådande läget med spridningen av sjukdomen covid-19, kommer Stockholms stad inte kunna erbjuda feriejobb inom äldreomsorgen, vid LSS-boenden och förskolor i sommar.

Stadens mål är att under 2020 kunna erbjuda unga 9 000 feriejobb inom stadens olika verksamheter. Men i rådande situation berörs nästan hälften av de sommarjobb som planeras.

Dessa verksamheter är ansträngda och har stora personalbortfall. Det resulterar bland annat i brist på handledare som ska ansvara för och finnas på plats för ungdomar med feriejobb.

Stockholms stad arbetar för att få fram andra alternativ.