Evakueringsboende med korttidskontrakt

Publicerad:

Uppdaterad:

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har finansborgarrådet idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat beslut om evakueringsboenden med korttidskontrakt.

Stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har en högre andel av befolkningen som har konstaterad covid-19 jämfört med övriga delar av Stockholms stad, enligt statistik från Region Stockholm. Staden har sedan flera veckor tillsammans med Region Stockholm förstärkt informationsinsatserna i området. Staden håller dessutom en tät dialog med Smittskydd Stockholm inom Region Stockholm med anledning av situationen.

Förklaringarna till skillnader i smittspridning mellan stadens stadsdelar kan vara många. En faktor är trångboddhet där personer i riskgrupp, som bor med många familjemedlemmar över flera generationer, har svårare att isolera sig och därmed minimera risk för smitta.

Äldre, personer i andra riskgrupper eller deras anhöriga som har behov av ny boendelösning, ska i första hand ställa sig i kö till seniorboende eller ansöka om vård- och omsorgsboende eller andra insatser. Dessa ansökningar kommer handläggas skyndsamt.

En lots hjälper till att hitta rätt

För att hjälpa till och guida rätt gällande en ny boendelösning kommer de berörda stadsdelsförvaltningarna att inrätta lotsfunktioner. Lotsarna hjälper till med vilka insatser som finns att tillgå och kan bistå med ansökan om det behövs. Lotsen kommer finnas tillgänglig såväl fysiskt som digitalt.

I första hand ska Stockholms stads ordinarie utbud av stöd och boendeformer utnyttjas. Det kan till exempel handla om att personen ställer sig i kö till ett seniorboende, ansöker om vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller andra insatser.

Evakueringsboenden i särskilt drabbade områden

Stockholms stad har beslutat att införa möjlighet till evakueringsboende med korttidskontrakt för personer över 70 år och personer som tillhör någon annan riskgrupp.

För att ha rätt till evakueringsboende med korttidskontrakt ska personen

  • vara över 70 år eller tillhöra annan riskgrupp
  • bo i ett av de särskilt drabbade områdena (Spånga-Tensta eller Rinkeby-Kista)
  • vara trångbodd
  • inte uppvisa symtom på covid-19
  • inte vara berättigad någon annan form av stöd eller insats.

Med trångbodd avses att personen bor i en bostad tillsammans med en eller flera andra generationer och inte kan ha sin nattvila i avskildhet.

Hyran för bostaden betalas av den boende. Vid behov av ekonomiskt stöd för detta kan personen ansöka om ekonomiskt bistånd.

I första hand kommer en person med rätt till evakueringsboende erbjudas det i sitt närområde.

Om evakueringsboenden

Bostäderna som används som evakueringsboenden finns i stadens befintliga bestånd, exempelvis i tidigare servicehus, vård- och omsorgsboenden eller i bostadsbolagens bestånd.

Smittskydd Stockholm inom Region Stockholm publicerar geografiskt indelad statistik om bekräftade fall veckovis. Staden har en nära dialog med Smittskydd Stockholm och kommer löpande att revidera vilka områden som är särskilt drabbade och i behov av evakueringsboenden med korttidskontrakt.