Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten

Publicerad:

Uppdaterad:

En konsekvens av coronaviruset och covid-19 är att fler kan behöva ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för att klara sin försörjning.

Socialtjänstens huvudsakliga uppgift inom ekonomiskt bistånd är att bidra till att hitta lösningar på människors försörjningsproblem, med fokus på att den enskilde långsiktigt ska kunna försörja sig själv och leva ett självständigt liv. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd.

Rätten till ekonomiskt bistånd bygger på att det görs en individuell prövning i varje enskilt fall. I prövningen undersöks hur stort ekonomiskt bistånd som behövs för att uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd prövas som längst en månad i taget, och vid varje ansökningstillfälle görs en ny bedömning.