Det statliga hyresstödet för lokalhyresgäster

Publicerad:

Uppdaterad:

Med anledning av coronaviruset erbjuder Stockholms stad som hyresvärd möjlighet till hyresnedsättning till företag och verksamheter i utsatta branscher. Möjligheten omfattar de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet.

Stockholms stad är genom förvaltningar och bolag en stor hyresvärd för många företag och verksamheter. Du som är företagare eller på annat sätt hyr lokaler av stadens förvaltningar eller bolag kan alltid vända dig till din hyresvärd för att diskutera möjlighet till uppskov av hyran.

Är du verksam i någon av de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet är du också varmt välkommen att kontakta din hyresvärd inom Stockholms stad, som kommer att pröva en eventuell hyresnedsättning individuellt. Ditt ärende kommer att hanteras skyndsamt. Vilka branscher som omfattas av det statliga stödet hittar du i länk nedan.

Förslag som skickats till Kommissionen – föreslagna branscher att ta emot hyresstöd (200409) (pdf)