Dagliga verksamheter stängs

Publicerad:

Uppdaterad:

Dagliga verksamheter i Stockholms stads regi stängs. Den som deltar i daglig verksamhet kommer fortsätta att få sin habiliteringsersättning även när verksamheten är stängd.

Många dagliga verksamheter tar emot besökare som kommer från flera olika boenden, och i vissa fall från olika kommuner. På flera dagliga verksamheter som bedrivs i staden deltar personer som tillhör riskgrupper för sjukdomen covid-19. För att skydda riskgrupperna och minska risken för smittspridning stänger staden dagliga verksamheter. Beslutet gäller både kommunal verksamhet och entreprenader. Placeringar av enskilda personer i dagliga verksamheter hos privata utförare kommer under tidsperioden inte genomföras. 

Undantag görs för dagliga verksamheter där samtliga deltagare kommer från samma boende eller verksamheter som genomförs digitalt. Den som deltar i daglig verksamhet kommer få habiliteringsersättning under tiden som den dagliga verksamheten är stängd. Placeringar i daglig verksamhet hos privata utförare kommer inte genomföras.

Det är Stockholms stads krisledningsnämnd som beslutat om stängning. Beslutet gäller från och med den 9 april 2020 och till och med den 31 maj 2020 om inte annat beslutas. Beslutet ersätter krisledningsnämndens beslut den 26 mars.