Anpassade skolavslutningar för årskurs F–9

Publicerad:

Uppdaterad:

Sommarens skolavslutningar påverkas av coronaviruset. För att minska risken för smittspridning har utbildningsförvaltningen beslutat att skolavslutningar behöver genomföras i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner. Ändringarna görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer.

Skolorna uppmanas nu att anpassa skolavslutningarna efter rådande förutsättningar.

Riktlinjerna från utbildningsförvaltningen innebär att

  • samling av skolans alla elever inte får genomföras, varken utomhus eller inomhus
  • vårdnadshavare inte kan delta i de avslutningsceremonier som genomförs
  • skolbaler inte får genomföras.

– Skolavslutningen är ett viktigt tillfälle för så väl elever och föräldrar, som lärare och det känns väldigt tråkigt att behöva fatta det här beslutet. Samtidigt så ser jag inte att det finns några andra bra alternativ. Vi behöver följa de riktlinjer som expertmyndigheterna ger, för att inte bidra till ökad risk för smittspridning, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att det passar skolans förutsättningar. Lösningarna kommer därför att se olika ut mellan skolorna.