Undervisning på distans inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, beslutat att all utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola ska ske på distans från och med den 18 mars.

Regeringen rekommenderar gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor att bedriva distansundervisning från onsdag den 18 mars.

Gymnasieskolan

Från och med den 18 mars sker undervisning på distans i de kommunala gymnasieskolorna. Stadens gymnasieskolor fortsätter bedriva undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel.

Exakt hur och med vilka hjälpmedel undervisningen ska utföras på distans avgör varje gymnasieskola utifrån sina förutsättningar.

Gymnasieskolorna är öppna och lärare finns på plats. De elever som exempelvis har problem med tekniken eller är i behov av stöd i sitt lärande ska kunna komma till skolan.

Stadens gymnasieskolor har redan idag ett digitalt arbetssätt och är förberedda för att kunna genomföra undervisning på distans.

I den kommunala gymnasiesärskolan sker undervisningen i skolans lokaler.

För fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, kontakta din skola om vad som gäller kring undervisningen.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Från och med den 18 mars sker ingen undervisning i skolornas lokaler. Stadens vuxenutbildningsskolor fortsätter bedriva undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel.

Exakt hur och med vilka hjälpmedel undervisningen ska utföras på distans avgör varje skola utifrån sina förutsättningar.

Skolverkets bedömning är att det är svårt för skolorna att genomföra de nationella proven samtidigt som de arbetar för att hitta nya former för undervisningen med anledning av coronaviruset. Att i detta läge skicka ut prov som ska tas om hand av skolpersonal bedöms inte vara lämpligt. Vårens nationella prov ställs därför in.

Nationella prov görs normalt i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, samt i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

In English

Since 18 March 2020, the Swedish government recommends distance education for upper secondary schools, vocational training, and municipal adult education. Until further noticed, no regular education will take place in the school facilities. However, upper secondary schools will stay be open to students who want to use equipment or in other ways need educational support from teachers. 

Upper secondary schools in Stockholm already have established routines and tools for digital learning, and are well prepared to carry out distance education. Each school or educational institution will decide how to organise and carry out the distance learning based on their respective prerequisites.