Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar

Publicerad:

Uppdaterad:

Med anledning av den pågående smittspridningen i Stockholm kan du som sitter i karantän på grund av covid-19 få vissa parkeringsanmärkningar återbetalda.

För att stadens gator ska vara framkomliga för ambulanser, servicefordon och andra viktiga samhällsfunktioner kommer vi att fortsätta genomföra städning, sandsopning och annan service under servicedagarna och servicenätterna.

Vi uppmanar alla att följa skyltningen och respektera servicetiderna. Alla som kan ska flytta sitt fordon när det är servicedag eller servicenatt.

Bilar som står felparkerade kommer att få en parkeringsanmärkning, men du som sitter i karantän på grund av covid-19 kan ansöka om att få din anmärkning återbetald.

De parkeringsanmärkningar som kan komma att återbetalas är enbart de anmärkningar som är utfärdade för felparkering på parkeringsförbud under servicedag eller servicenatt.

Anmärkningar som är utfärdade på grund av andra förbud eller regler kommer inte att återbetalas.

Undantaget gäller retroaktivt, från och med den 18 mars 2020 till och med den 31 augusti om läget inte förändrats innan dess.

Undantaget gäller för dig som sitter i karantän på grund av covid-19

Om du suttit i karantän på grund av covid-19 och vill få en återbetalning behöver du först betala din parkeringsanmärkning. När inbetalningen är gjord ska du skriva till trafikkontoret som gör en bedömning utifrån varje enskilt fall och fattar beslut om eventuell återbetalning.

Så här gör du för att få din parkeringsanmärkning återbetald:

 1. Betala din parkeringsanmärkning till Transportstyrelsen enligt instruktionerna på anmärkningen.
 2. Mejla trafikkontoret på panm2020@stockholm.se och beskriv varför du inte kunde flytta bilen. Du kan också skriva till oss på adress Trafikkontoret, Box 8311, 104 20 Stockholm.

I mejlet/brevet ska följande framgå:

 • Fordonets registreringsnummer.
 • Parkeringsanmärkningens ärendenummer eller det datum då felparkeringen skedde.
 • En kopia på att inbetalning skett, OCR-numret ska framgå (utdrag från banköverföring eller annat bevis).
 • Dina kontouppgifter för eventuell återbetalning (inklusive clearing- och kontonummer).

För dig som är frisk och inte tillhör en riskgrupp

Staden fortsätter att utföra den service som krävs för att staden ska vara framkomlig och trygg. Du som är frisk och inte tillhör en riskgrupp uppmanas att fortsatt respektera parkeringsreglerna kring servicedagar och servicenätter.

Det är viktigt att alla stockholmare som har möjlighet tar sitt ansvar och hjälper oss att hålla gatorna framkomliga för servicefordon, ambulanser och andra viktiga samhällsfunktioner som färdas på våra gator.

Publicerat gången 25 mars.

In English

Due to the ongoing covid-19 pandemic, those who are in quarantine may receive a refund of their parking tickets.

The only parking tickets eligible for a refund are those that have been issued for incorrect parking in a no parking zone on a street cleaning day or night. Parking tickets issued due to other prohibitions or regulations will not be refunded.

Here's how to get your parking ticket refunded:

 1. Pay your parking ticket according to the instructions on the ticket.
 2. Email the City of Stockholm Transport Department at panm2020@stockholm.se and describe why you could not move the car. You can also write to us at Trafikkontoret, Box 8311, 104 20 Stockholm.

The email/letter should state:

 • Vehicle registration number
 • The parking ticket's reference number or the date when the incorrect parking occurred
 • Proof of payment including OCR number (excerpt from bank transfer or other proof)
 • Your account information for a possible refund (including clearing number and account number). 

The exemption applies retroactively from 18 March to 30 April. Any extension of the decision will be announced no later than 23 April.