Stockholms stads arbete med coronapandemin

Publicerad:

Uppdaterad:

Här hittar du information och nyheter om Stockholms stads verksamheter och covid-19.

Fokus för Stockholms stads arbete är att aktivt skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Prioriterat är att ha beredskap och arbeta för uthållighet och en eskalerande situation.

Staden ska arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. Staden ska också verka för att underlätta vaccination för alla invånare.

Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd, pandemilagen och regeringens nationella restriktioner gäller i hela Sverige.

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när råd och restriktioner kan anpassas och helt upphävas.

Vaccination mot covid-19

Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Men även om du är vaccinerad riskerar du fortfarande att drabbas av smitta och därmed smitta andra. Fortsätt därför följa de allmänna råden.

Flera av oss lever just nu i en vardag som skiljer sig från den vanliga. Den kan vara påfrestande, både psykiskt, fysiskt och socialt. De som redan lever i en ansträngd relation är extra utsatta. Om du själv är utsatt för våld, eller är orolig för någon annan, kan du få hjälp av socialtjänsten. Du hittar kontaktuppgifter längre ner.

Via 1177 Vårdguiden kan du få stöd vid psykisk ohälsa.

Vid livshotande situation – ring larmnumret 112.

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper, åldrar och behov.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Behöver du personlig sjukvårdsrådgivning? Ring 1177. 

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring symtom på smitta, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Information på andra språk

Kom ihåg – dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela aldrig osäker information. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns det tips på saker att tänka på när du bedömer information.

Socialtjänsten

Kontakta socialjouren vid akuta situationer på kvällar, nätter och helger. Dagtid ska du kontakta din stadsdelsförvaltning.

Jourtelefon: 08-508 40 000
Besöksadress: Brännkyrkagatan 123
Tunnelbana till station Zinkensdamm eller buss 4 till Ansgariegatan. Ingång från baksidan av Hornsgatan 124.

Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

Mini Maria Stockholm vänder sig till ungdomar som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger boende i Stockholms stad, Danderyd och Lidingö. Vi är till för ungdomar under 20 år och deras föräldrar. Alla besök är kostnadsfria.

Rådgivning och tidsbokning

Måndag–fredag 09.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.30

Besöksadress: Rosenlundsgatan 44 B

Maria ungdoms akutmottagning

Akuta situationer, dygnet runt.

Telefon: 08-123 474 10

Orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Kontakta den stadsdelsförvaltning där barnet är bosatt. Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Måndag–fredag 09.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats

Du kan ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad via vår chatt eller webbformulär. 

Du kan kontakta en socialsekreterare under dagtid om du har frågor. Socialsekreteraren svarar på generella frågor som rör socialtjänstens område. Har du redan kontakt med en handläggare inom socialtjänsten ska du i stället kontakta din handläggare.

Måndag–torsdag 08.00–16.30
Fredag 08.00–16.00

Telefon: 08-508 25 600

Telefon: 08-508 25 673
E-post: uppsokarteamet@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 690
E-post: eu-teamet@stockholm.se