Stockholms stads arbete med coronapandemin

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19 samt dess konsekvenser för staden. Här hittar du information och nyheter om Stockholms stads hantering av coronapandemin.

Hela Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19, och för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Vårt främsta fokus är att skydda riskgrupper. Vi följer utvecklingen av pandemin noggrant och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och aktörer i Stockholms län.   

Flera av oss lever just nu i en vardag som skiljer sig från den vanliga. Den kan vara påfrestande, både psykiskt, fysiskt och socialt. De som redan lever i en ansträngd relation är extra utsatta. Om du själv är utsatt för våld, eller är orolig för någon annan, kan du få hjälp av socialtjänsten (se kontaktuppgifter längre ner).

Via 1177 Vårdguiden kan du få stöd vid psykisk ohälsa.

Vid livshotande situation – ring larmnumret 112.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen

Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra. 

  • Har du inte redan genomfört test av covid-19 finns nu gott om tider att boka. 
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, tills du är helt frisk och två dagar extra.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Håll ordentligt avstånd till andra människor utanför hemmet. Rekommendationen är minst två meter. Genom att göra detta kan du i längden rädda liv.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök hemma hos äldre och andra sårbara personer, och du ska aldrig göra ett besök om du har förkylningssymtom.
  • Använd om möjligt färdmedel som innebär så lite närkontakt med andra människor som möjligt.
  • Blir du sjuk eller skadar dig, ska du söka vård som vanligt via 1177 Vårdguiden. Vid livshotande skador, ring 112.

Undvik trängsel

Om vi ska kunna fortsätta att hålla samhället någorlunda öppet, måste var och en av oss göra detta utan att skapa trängsel eller sitta för nära varandra.

Ser du trängsel – i närheten av där du bor, eller på väg till jobbet, kan du berätta det för Stockholms stad via Tyck till-appen. 

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Behöver du personlig sjukvårdsrådgivning? Ring 1177. 

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring symtom på smitta, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Information på andra språk

Kom ihåg – dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela aldrig osäker information. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns det tips på saker att tänka på när du bedömer information.

Socialtjänsten

Kontakta socialjouren vid akuta situationer på kvällar, nätter och helger. Dagtid ska du kontakta din stadsdelsförvaltning.

Jourtelefon: 08-508 40 000
Besöksadress: Brännkyrkagatan 123
Tunnelbana till station Zinkensdamm eller buss 4 till Ansgariegatan. Ingång från baksidan av Hornsgatan 124.

Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

Orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Kontakta den stadsdelsförvaltning där barnet är bosatt. Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats

Du kan ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad via vår chatt eller webbformulär. 

Du kan kontakta en socialsekreterare under dagtid om du har frågor. Socialsekreteraren svarar på generella frågor som rör socialtjänstens område. Har du redan kontakt med en handläggare inom socialtjänsten ska du i stället kontakta din handläggare.

Måndag–torsdag: 8.00–16.00
Fredag: 8.00–15.00

Telefon: 08-508 25 600

Telefon: 08-508 25 673
E-post: uppsokarteamet@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 690
E-post: eu-teamet@stockholm.se