Stockholms stads arbete med coronapandemin

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19 samt dess konsekvenser för staden. Här hittar du information och nyheter om Stockholms stads hantering av coronapandemin.

Hela Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19, och för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Vårt främsta fokus är att skydda riskgrupper. Vi följer utvecklingen av pandemin noggrant och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och aktörer i Stockholms län. 

Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd, pandemilagen och regeringens nationella restriktioner gäller i hela Sverige. Läget är fortsatt allvarligt och vi har alla en skyldighet att följa dessa så att vi tillsammans kan minska smittspridningen.

Smittskydd Stockholm har gjort ett antal regionala rekommendationer och uppmanar alla stockholmare att alltid bära munskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där det är svårt att undvika trängsel.

Alla stockholmare har ett ansvar

Det du gör, gör skillnad för dig och för många andra. Undvik att bli smittad och undvik att smitta andra. Visa hänsyn till familj, vänner och anhöriga, det är särskilt viktigt när dessa är personer i riskgrupper.

Det här ska du göra:

 • Stanna hemma när du känner dig sjuk.
 • Har du symtom längre än 24 timmar – testa dig för covid-19.
 • När någon i hemmet har symtom bör alla som bor där stanna hemma.
 • När någon testat positivt för covid-19 ska alla som hen bor tillsammans med stanna hemma i en vecka.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handsprit.
 • Håll avstånd till andra.
 • Undvik nya kontakter och umgås bara i mindre grupp.
 • Följ alltid de anvisningar som finns i butiker och på andra ställen. Avvakta med ditt besök om det finns risk för trängsel.
 • Använd munskydd i inomhusmiljöer där det är svårt att undvika trängsel eller där det finns risk för trängsel.
 • Undvik kollektivtrafiken om du kan. Använd alltid munskydd om du måste resa.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Håll dig informerad om rekommendationer och råd.

Undvik trängsel

Om vi ska kunna fortsätta att hålla samhället någorlunda öppet, måste var och en av oss göra detta utan att skapa trängsel eller sitta för nära varandra.

Ser du trängsel – i närheten av där du bor, eller på väg till jobbet, kan du berätta det för Stockholms stad via Tyck till-appen. 

Vaccination mot covid-19

Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Alla stockholmare kommer erbjudas gratis vaccin.

Information på andra språk

Uppe till höger i länken väljer du vilket språk du vill se informationen på.

Flera av oss lever just nu i en vardag som skiljer sig från den vanliga. Den kan vara påfrestande, både psykiskt, fysiskt och socialt. De som redan lever i en ansträngd relation är extra utsatta. Om du själv är utsatt för våld, eller är orolig för någon annan, kan du få hjälp av socialtjänsten (se kontaktuppgifter längre ner).

Via 1177 Vårdguiden kan du få stöd vid psykisk ohälsa.

Vid livshotande situation – ring larmnumret 112.

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper, åldrar och behov.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Behöver du personlig sjukvårdsrådgivning? Ring 1177. 

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring symtom på smitta, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Information på andra språk

Kom ihåg – dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela aldrig osäker information. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns det tips på saker att tänka på när du bedömer information.

Socialtjänsten

Kontakta socialjouren vid akuta situationer på kvällar, nätter och helger. Dagtid ska du kontakta din stadsdelsförvaltning.

Jourtelefon: 08-508 40 000
Besöksadress: Brännkyrkagatan 123
Tunnelbana till station Zinkensdamm eller buss 4 till Ansgariegatan. Ingång från baksidan av Hornsgatan 124.

Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

Mini Maria Stockholm vänder sig till ungdomar som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger boende i Stockholms stad, Danderyd och Lidingö. Vi är till för ungdomar under 20 år och deras föräldrar. Alla besök är kostnadsfria.

Rådgivning och tidsbokning

Måndag–fredag 09.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.30

Besöksadress: Rosenlundsgatan 44 B

Maria ungdoms akutmottagning

Akuta situationer, dygnet runt.

Telefon: 08-123 474 10

Orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Kontakta den stadsdelsförvaltning där barnet är bosatt. Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Måndag–fredag 09.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats

Du kan ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad via vår chatt eller webbformulär. 

Du kan kontakta en socialsekreterare under dagtid om du har frågor. Socialsekreteraren svarar på generella frågor som rör socialtjänstens område. Har du redan kontakt med en handläggare inom socialtjänsten ska du i stället kontakta din handläggare.

Måndag–torsdag 08.00–16.30
Fredag 08.00–16.00

Telefon: 08-508 25 600

Telefon: 08-508 25 673
E-post: uppsokarteamet@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 690
E-post: eu-teamet@stockholm.se