Staden deltar i årets Earth Hour

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar. Vi vill inspirera och skapa reflektion kring vad staden och var och en av oss kan göra för att hushålla med energi och andra resurser.

Earth Hour är en global klimatmanifestation som Världsnaturfonden, WWF, står bakom och som i år äger rum lördagen den 28 mars klockan 20.30-21.30. Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar. Vi vill inspirera och skapa reflektion kring vad staden och var och en av oss kan göra för att hushålla med energi och andra resurser.

Världen har i ett globalt klimatavtal enats om att hejda den globala uppvärmningen. Klimatavtalet som tecknades i Paris i december 2015 är en historisk överenskommelse för människor, djur och natur. Men det räcker inte med ett avtal. De närmsta åren är helt avgörande för planetens framtid och här måste alla bidra. Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar, och staden ska vara en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet.

Vi släcker bland annat några av stadens profilbyggnader, till exempel Stadshuset, Af Chapman och glasobelisken på Sergels torg, och andra lokaler där det är möjligt.

Bakgrund

Arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck och stadens egna verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad. Stockholm blev Europas första miljöhuvudstad 2010 tack vare ett långt och framgångsrikt miljöarbete som präglats av tidiga satsningar på fjärrvärme och en väl utbyggd kollektivtrafik.

Ambitionen är att Stockholm ska behålla sin tätposition i klimat- och miljöarbetet och på olika sätt medverka till en hållbar livsstil i staden.

Initiativtagare till Earth Hour är Världsnaturfonden, WWF. Earth Hour handlar om hur människor genom att själva hushålla med resurser bidrar till en hållbar värld. Det handlar också om att städer och företag kan gå före och visa vägen i den omställning som krävs, att lyfta fram energieffektiva och innovativa lösningar. Detta vill Stockholms stad stödja och det ligger helt i linje med stadens mål och arbetet för att kombinera tillväxt med hållbar utveckling.

Mer information

På Klimatsmarta stockholmares facebooksida kan du ta del av våra tips och diskutera med andra