Särskilda insatser för det fria kulturlivet

Publicerad:

Uppdaterad:

Det fria kulturlivet i Stockholms stad har drabbats hårt till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Stockholms stad avsätter nu 20 miljoner kronor till ett stödpaket.

Många stödmottagare har frågor med anledning av det nya coronaviruset. Kulturförvaltningen kommer som regel inte att begära återbetalning av kulturstöd för utebliven verksamhet till följd av coronaviruset. 

Stockholms stads stödpaket

Stockholms stad avsätter 20 miljoner kronor till ett stödpaket till det fria kulturlivet. Bakgrunden är allvarliga rapporter från Stockholms kulturverksamheter som vittnar om kraftiga intäktsbortfall och ekonomisk kris till följd av coronaviruset. Syftet är att hjälpa verksamheter av betydelse för kulturens infrastruktur i Stockholm.

Stödpaketet gäller verksamheter som har stöd från Stockholms stad och avser kompensation för förlorade biljett- och lokalintäkter.

Stockholms stads kulturlots ställer om arbetet till att guida och coacha kulturverksamheter genom krisen.

Statliga stödpaket och insatser

Regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor till kultursektorn

 • Stödpaketet riktar sig till kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av det nya coronaviruset.
 • Medel kommer sannolikt att fördelas via Kulturrådet (fria kulturaktörer och civilsamhället), Konstnärsnämnden (konstnärer) och Svenska Filminstitutet (biografer).
 • Den förordning som ska styra medlens användning är under utformning. Det går än så länge inte att söka medel från regeringens stödpaket.

Regeringens krispaket för svenska små och medelstora företag

 • Paketet ger bättre möjlighet för företag och andra organisationer inom kulturområdet att hantera kostnader för personal, hyror och skatter.
 • Verksamheter kan ansöka om anstånd med arbetsgivaravgifter, skatter och moms.
 • En statlig lånegaranti för små och medelstora företag inrättas. Almi erbjuder brygglån och rådgivning.

Planerade stödomgångar 2020 som kan påverkas

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 

 • Ansökan om stöd avseende år 2020 med belopp över 400 000 kronor. Sista ansökningsdag var den 16 mars. 
 • Ansökan om stöd avseende år 2020 med belopp upp till 400 000 kronor.
  Sista ansökningsdag var den 27 mars. 

Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning

 • E-tjänsten öppnar under hösten 2020 för ansökningar om stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning avseende år 2021.