Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 23 mars

Publicerad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut om flera exploaterings- och planärenden, nytt säkerhetsprogram och riktlinjer för distansmöten för nämnder och styrelser.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 23 mars

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Se hela mötet via webb-tv

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.

Samtliga ärenden och protokoll i Meetings Plus