Så påverkas staden av förbudet mot stora evenemang

Publicerad:

Uppdaterad:

Regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 50 personer påverkar flera av Stockholms stads verksamheter.

Regeringens beslut är en smittskyddsåtgärd med anledning av det nya coronaviruset. Beslutet gäller sammankomster och tillställningar både inomhus och utomhus.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.
  • Beslutet gäller 50 personer totalt, alltså inklusive både deltagare, åskådare och personal (Beslutet gäller från 29 mars, en sänkning från tidigare förbud om max 500 personer).

Syftet med regeringens beslut om förbudet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet och kanske även från omvärlden för att samlas på en och samma plats. Beslutet gäller från och med onsdag den 11 mars klockan 24.00 och tills vidare.

Vad gäller för evenemang i Stockholms stad?

Regeringens beslut ger påverkan på ett antal verksamheter inom Stockholms stad; i vissa fall genom att staden är arrangör, i andra fall genom att staden är fastighetsägare där externa arrangörer anordnar sammankomster eller tillställningar. Även arrangörer som får kulturstöd av staden påverkas.

Stockholms stads verksamheter arbetar för att tillhandahålla information till de målgrupper som planerat att delta i sammankomster eller tillställningar där staden är arrangör. Frågor om hantering av köpta biljetter och liknande till dessa evenemang hänvisas till ansvarig verksamhets webbplats.

Idrottsturneringar, matcher, tävlingar och liknande med sammanlagt fler än 500 personer (inklusive deltagare, åskådare och personal) kommer inte att kunna hållas i stadens lokaler (nytt beslut från 29 mars: 50 personer). För detaljerad information om sådana tillställningar hänvisar vi till arrangören.

Stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer

Många stödmottagare har frågor med anledning av det nya coronaviruset.

Verksamheter som inte omfattas av förbudet

Regeringens beslut omfattar evenemang med deltagare över 500 personer vid ett och samma tillfälle (nytt beslut från 29 mars: 50 personer). Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, museiverksamhet och sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas alltså inte.

Stadens muséer har hållit tillfälligt stängt, men öppnar igen 11 augusti.

För besked om vad som gäller för idrottsträningar och föreningsaktiviteter, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Vardaglig arbets- och mötesverksamhet vid stadens arbetsplatser påverkas inte.