Möjlighet till besöksstopp på LSS-boenden

Publicerad:

Uppdaterad:

För att skydda personer inom riskgrupper för smittspridning av coronaviruset kan det införas besöksstopp på LSS-boenden.

Det ser mycket olika ut på olika LSS-boenden om det finns boende som är i en riskgrupp eller inte. Därför behöver det göras en bedömning för varje enskilt boende om det behövs ett besöksstopp. 

Beslutet om ett eventuellt besöksstopp på ett LSS-boende fattas av stadsdelsdirektören i boendets stadsdelsområde efter samråd med LSS-hälsan.

Boende och anhöriga kommer att kontaktas om ett LSS-boende får ett besöksstopp. 

Det är bara i extraordinära situationer som ett undantag från ett besökstopp kan göras. 

Personalen vid ett LSS-boende med besöksstopp kommer att göra allt för att underlätta att boende och deras anhöriga ändå kan ha kontakt.