Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Om besöksstopp på LSS-boenden

Publicerad:

Uppdaterad:

För att skydda personer inom riskgrupper för smittspridning av coronaviruset är det besöksstopp på vissa LSS-boenden.

Det ser mycket olika ut på olika LSS-boenden om det finns boende som är i en riskgrupp eller inte. Därför görs en bedömning för varje enskilt boende om det behövs ett besöksstopp.

Beslutet om ett eventuellt besöksstopp på ett LSS-boende fattas av stadsdelsdirektören i boendets stadsdelsområde efter samråd med LSS-hälsan.

Boende och anhöriga kontaktas om ett LSS-boende får ett besöksstopp. 

Det är bara i extraordinära situationer som ett undantag från ett besökstopp kan göras.

Personalen vid ett LSS-boende med besöksstopp kommer att göra allt för att underlätta att boende och deras anhöriga ändå kan ha kontakt.

Du kan kontakta det LSS-boende du vill besöka för att ta reda på vad som gäller just där.