Krav på läkarintyg vid försörjningsstöd avskaffas

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med den 19 mars behöver du som har försörjningsstöd under sjuklöneperiod inte lämna in läkarintyg till socialtjänsten.

Du som har frågor vänder dig till din kontaktperson inom socialtjänsten.

Beslutet om avskaffandet av krav på läkarintyg är fattat av Stockholms stads krisledningsnämnd den 19 mars 2020. Beslutet gäller tills vidare och fram tills beslut om annat fattas.

Ursprungligen publicerad 19 mars.