Förskolor och grundskolor

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens bedömningar. Stadens förskolor och grundskolor är fortsatt öppna. Friska barn kan gå till förskolan och grundskolan, sjuka barn stannar hemma.

Regeringen har beslutat om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Staden följer noga utvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta ett annat beslut.

Lämning och hämtning utomhus

För att minska risken för smittspridning sker lämning och hämtning utomhus så långt det är möjligt. Som vårdnadshavare ska du inte gå in i lokalen.

När ska mitt barn vara hemma?

Vi får många frågor om vilka symtom som gäller för när man får lämna sitt barn, eller inte, i förskolan eller skolan. Barn ska vara hemma om de är sjuka. Vanliga symtom på covid-19 är feber och hosta, men vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten för aktuell information om symtom och när ditt barn ska stanna hemma.

Stadens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar någon av ovanstående symtom, även lindriga. 

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

Skolverket har sammanställt frågor och svar om vad som gäller enligt skollagen och andra skolförfattningar med anledning av coronaviruset.

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Skolverkets bedömning är att det är svårt för skolorna att genomföra de nationella proven samtidigt som de arbetar för att hitta nya former för undervisningen med anledning av coronaviruset. Att i detta läge skicka ut prov som ska tas om hand av skolpersonal bedöms inte vara lämpligt. Vårens nationella prov ställs därför in.

Nationella prov görs normalt i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, samt i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Så kan du prata med barn om coronaviruset

Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats