För dig som är över 70 år

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om covid-19 och Folkhälsomyndighetens bedömningar. Det påverkar vår verksamhet inom äldreomsorgen och våra öppna mötesplatser.

Begränsa dina nära kontakter

Du som är över 70 år rekommenderas att undvika situationer och platser där du riskerar att bli smittad. Du behöver inte undvika sociala sammanhang, men försök att hålla avstånd till andra människor. Vi förstår att detta känns svårt. Ta hjälp av anhöriga eller en granne i den mån du kan, med exempelvis matinköp och andra ärenden. Det finns många som vill hjälpa till!

Du som inte kan få hjälp av en anhörig kan kontakta Stockholms stads tjänst Äldre direkt. Där får du hjälp att komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor.

Telefon: 08-80 65 65
E-post:
 aldredirekt.service@​stockholm.se

Självhjälpsprogram för dig som känner oro

Nu finns ett självhjälpsprogram för den som upplever oro i samband med covid-19 och som vill lära sig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och är åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster.

Aktiviteter utomhus på vissa träffpunkter och mötesplatser

Äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser håller stängt tills vidare. Det är för att minska risken för smittspridning. 

Många verksamheter har aktiviteter utomhus. Det kan vara till exempel promenader, utecafé, frågesport, boule och musikunderhållning. För mer information ta kontakt med träffpunkten eller mötesplatsen i din stadsdel.

Även om många evenemang och sociala aktiviteter är inställda, finns mycket att göra – utomhus eller hemma.

Pausa ditt träningskort och avboka motionskurs

Du som är över 70 år kan pausa ditt träningskort och avboka din motionskurs. Det krävs inget läkarintyg.