För dig som är över 70 år

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om covid-19 och Folkhälsomyndighetens bedömningar. Det påverkar vår verksamhet inom äldreomsorgen och våra öppna mötesplatser.

Begränsa dina nära kontakter

Du som är över 70 år rekommenderas att undvika situationer och platser där du riskerar att bli smittad. Du behöver inte undvika sociala sammanhang, men se till att hålla avstånd till andra människor. Vi förstår att detta känns svårt. Ta hjälp av anhöriga eller en granne i den mån du kan, med exempelvis matinköp och andra ärenden. Det finns många som vill hjälpa till!

Du som inte kan få hjälp av en anhörig kan kontakta Stockholms stad genom att ringa eller mejla Äldre direkt. Äldre direkt hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor.

Telefon: 08-80 65 65
E-post:
 aldredirekt.service@​stockholm.se

På grund av hög belastning kan det ta längre tid än vanligt att nå Äldre direkt på telefon. 

Träffpunkter och mötesplatser stängda tills vidare

För att minska spridningen av covid-19 håller äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser, stängt tills vidare. 

På dörren till varje verksamhet finns tydliga anslag om inställda aktiviteter och kontaktuppgifter. För att minska oro och ge information har verksamheterna i uppdrag att i möjligaste mån hålla kontakt med de gäster som regelbundet besöker dem.

Pausa ditt träningskort och avboka motionskurs

Nu har du som är över 70 år möjlighet att pausa ditt träningskort och avboka din motionskurs hos oss. Det krävs inget läkarintyg.