För dig som är över 70 år

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om covid-19 och Folkhälsomyndighetens bedömningar. Det påverkar vår verksamhet inom äldreomsorgen och våra öppna mötesplatser.

Begränsa dina nära kontakter

Du som är över 70 år rekommenderas att undvika situationer och platser där du riskerar att bli smittad. Du behöver inte undvika sociala sammanhang, men försök att hålla avstånd till andra människor. Vi förstår att detta känns svårt. Ta hjälp av anhöriga eller en granne i den mån du kan, med exempelvis matinköp och andra ärenden. Det finns många som vill hjälpa till!

Du som inte kan få hjälp av en anhörig kan kontakta Stockholms stads tjänst Äldre direkt. Där får du hjälp att komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor.

Telefon: 08-80 65 65
E-post:
 aldredirekt.service@​stockholm.se

Många träffpunkter och mötesplatser stängda tills vidare

För att minska spridningen av covid-19 håller de flesta av äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser, stängt tills vidare. 

Pausa ditt träningskort och avboka motionskurs

Du som är över 70 år kan pausa ditt träningskort och avboka din motionskurs. Det krävs inget läkarintyg.