Coronaviruset och Stockholms företagare

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms företag påverkas mycket av spridningen coronaviruset och du som företagare möter nu olika typer av utmaningar.

Stockholms stad följer fortsatt noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet.

Lättnader för det lokala näringslivet

Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer

Det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer är hårt drabbade i den rådande situationen. Stockholms stad har en löpande dialog med parterna för att se vad staden kan göra för att underlätta.

Bland annat kommer kulturförvaltningen inte kräva återbetalning för upparbetade kostnader för ett evenemang som beviljats kulturstöd, även om det ställts in eller skjutits upp.

Smittskyddsåtgärder på restauranger och kaféer

Du som arbetar med verksamhet där du serverar mat eller dryck till dina gäster ska följa Folkhälsomyndighetens regler för att hindra smittspridning av covid-19. Stockholms stad utför inspektioner och kan stänga ner verksamheter som inte följer reglerna.

Tillfälliga regler för serveringstillstånd

Spridningen av coronaviruset gör att du som serverar alkohol i din verksamhet behöver förhålla dig till flera tillfälliga regler.

Myndigheterna om det nya coronaviruset

På webbplatsen verksamt.se kan du få en snabb överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag. Informationen finns också på engelska.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

New regulations for open-air cafes due to the coronavirus

In order to support City operations affected by the current situation, new regulations apply to opening of open-air cafes and restaurants.

Restaurants and cafes with a permit to open up their outdoor terraces from 1 April – 15 April, can choose to open before that. Those who chose to delay the opening, can pause payment of the fee for open-air terraces for a period of time.