Coronaviruset och Stockholms företagare

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms företag påverkas mycket av det nya coronaviruset och du som företagare möter nu olika typer av utmaningar.

Nya regler för öppning av uteserveringar med anledning av det nya coronaviruset

Stockholms stad har beslutat att förändra riktlinjerna som rör öppnandet av restaurang- och caféägares uteserveringar, som ett led i att stötta verksamheterna under den uppkomna situationen med det nya coronaviruset.

Det nya beslutet innebär att restauranger och kaféer som redan har ett beviljat tillstånd för uteservering från 1 april–15 april 2020 kan välja att öppna sin uteservering tidigare. Verksamheter som istället vill skjuta upp öppnandet av uteservering kan pausa sin avgift för uteserveringen under en period.

Stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer

Det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer är hårt drabbade i den rådande situationen. Stockholms stad har en löpande dialog med parterna för att se vad staden kan göra för att underlätta.

Bland annat kommer kulturförvaltningen inte kräva återbetalning för upparbetade kostnader för ett evenemang som beviljats kulturstöd, även om det ställts in eller skjutits upp.

Ny föreskrift för restauranger

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ny föreskrift som för restauranger, barer och kaféer med flera som innebär att

  • servering av mat och dryck sker med fördel genom bordsservering. Om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet
  • kommunen kan stänga verksamheter som inte följer föreskriften.

Föreskriften trädde i kraft från och med onsdag 25 mars. I Stockholms stad är miljöförvaltningen ansvarig för tillsynen och kan stänga verksamheter som inte följer föreskriften.

Nya regler för servering av mat, Miljöförvaltningen (pdf, 85 kB, nytt fönster)

Myndigheterna om det nya coronaviruset

På webbplatsen verksamt.se kan du få en snabb överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag. Informationen finns också på engelska.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

New regulations for open-air cafes due to the coronavirus

In order to support City operations affected by the current situation, new regulations apply to opening of open-air cafes and restaurants.

Restaurants and cafes with a permit to open up their outdoor terraces from 1 April – 15 April, can choose to open before that. Those who chose to delay the opening, can pause payment of the fee for open-air terraces for a period of time.