Stockholms stad behåller högsta möjliga kreditbetyg

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s bekräftar Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg (rating) AAA/ A-1+ respektive K-1.

Standard & Poor´s baserar kreditbetyget på Stockholms stads mycket starka ekonomi samt mycket starka finansiella ledning och styrning. Stockholms stads budgetflexibilitet och möjlighet att avyttra icke-strategiska tillgångar för att delfinansiera de stora investeringar i bostäder och infrastruktur som nu genomförs, lyfts också fram som starkt bidragande faktorer till det goda kreditbetyget.

Standard & Poor´s anser att Stockholms stad därmed har kapacitet att möta utmaningar i form av ökande kostnader och fortsatta investeringar, till stor del beroende på en växande befolkning. Utsikterna för betyget är dock fortsatt negativa tills en tydlig avmattning i skuldökningstakten uppvisas.

Stockholm som region är ekonomiskt välmående med en låg arbetslöshet jämfört med övriga landet, vilket också bidrar positivt till Stockholms stads ekonomiska stabilitet.


Fullständig rapport om Stockholms stads kreditbetyg november 2019 (pdf på engelska, 295 kB, nytt fönster)

Uppdaterad