Så hjälper staden akut hemlösa vid kyla

När kylan slår till behöver akut hemlösa i större utsträckning tak över huvudet under nätterna. För stadens invånare finns en så kallade tak-över-huvud-garanti som personer med sin hemvist i Stockholm kan nyttja.

Tak-över-huvud-garanti

Hemlösa personer som har sin hemvist i Stockholm och som är hänvisade till akuta boendelösningar samt inte själva kan ordna nattlogi omfattas av tak-över-huvud-garantin. I första hand kontaktar man sin stadsdelsförvaltning.

Om en akut situation uppstår efter kontorstid kan den enskilde vända sig till Hemlöshetsmottagningen som då fungerar som det yttersta skyddsnätet. Kontakt kan ske fram till klockan 24.00.

Uppsökande verksamheter

Stadens uppsökare arbetar med att nå hemlösa som av olika skäl inte själva söker stöd och hjälp. Uppsökarna rör sig i miljöer där utsatta personer vistas och motiverar dem att kontakta samhällets hjälpsystem.

Nattlogi för utsatta EU-medborgare

Staden erbjuder härbärgesplatser för EU- och tredjelandsmedborgare som befinner sig i en utsatt situation. Totalt finns 115 platser, vara 20 är särskilt avsedda för kvinnor. Inskrivning till härbärgesplatserna sker i Korskyrkan, Birger Jarslgatan 66 på vardagar mellan klockan 10.00-11.30.

Vid särskilt ansträngda väderförhållanden öppnas ytterligare platser där utsatta EU-medborgare kan söka skydd från för natten. Information om när och var ytterligare platser öppnas lämnas av Kontaktcenter på 08 – 508 11 509, Socialjourens EU-team, eller via frivilligorganisationerna som staden samarbetar med: Convictus, Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms Stadsmission.

Föreningarna ingår i en samverkansform som kallas för idéburet offentligt partnerskap. Från Stockholms stad medverkar EU-teamet och socialjouren. Staden bidrar även med ekonomiska resurser i partnerskapet.

Socialjouren

Om en akut situation uppstår utanför kontorstid som på kvällen, natten eller under helgen kontaktar du socialjouren.

Uppdaterad