Dags för vinterdäck

Enligt lag ska vinterdäck användas 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Genom att välja dubbfria vinterdäck till din bil bidrar du till en renare och bättre Stockholmsluft.

Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Andelen bilar med dubbdäck har sjunkit i Stockholm under de senaste åren.

Gator med dubbdäcksförbud

På Hornsgatan, Fleminggatan och del av Kungsgatan är det förbjudet att köra med dubbdäck. Syftet är att få lägre halter av partiklar i luften på och omkring dessa centrala gator. Du får korsa Hornsgatan, Fleminggatan och Kungsgatan med dubbdäck. Cyklister och moped klass 2 med dubbade däck får köra här.

Uppdaterad