Krisledningsnämnden Stockholms stad – beslut fattade den 19 mars

Publicerad:

Uppdaterad:

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har stadens krisledningsnämnd den 19 mars fattat två beslut: att införa möjlighet till besöksstopp vid LSS-boenden och att kravet på läkarintyg vid försörjningsstöd avskaffas.

Besluten gäller tillsvidare och fram tills annat beslut fattas.

Möjlighet till besöksstopp vid LSS-boenden

För att skydda personer inom riskgrupper för smittspridning finns nu möjlighet för stadsdelsdirektörer att fatta beslut om besöksstopp efter samråd med LSS-hälsan.

Konstruktionen med möjlighet till besöksstopp är vald eftersom det ser mycket olika ut mellan olika LSS-boenden i vilken utsträckning det finns boende som är i riskgrupp. Verksamhetsspecifika bedömningar behöver därför göras.

Införs besöksstopp vid ett LSS-boende kommer boende och anhöriga att kontaktas.

Undantag från besöksstopp kan endast göras i extraordinära situationer.

Personalen vid ett LSS-boende med besöksstopp kommer att göra allt för att underlätta kommunikationen mellan boende och deras anhöriga.

I nuläget finns inget besöksstopp utfärdat vid ett LSS-boende.

Krav på läkarintyg vid försörjningsstöd avskaffas

Från och med den 19 mars behöver personer som har försörjningsstöd under sjuklöneperiod inte inkomma med läkarintyg till socialtjänsten.

Beslutet medverkar till att begränsa smittspridning och till att avlasta sjuk- och hälsovården i Stockholmsregionen.

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgifter är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.