Bostadsgård sedd från väster. Illustration: Arkitema

Samrådsmöte - bostäder längs Fornbyvägen i Rinkeby

Datum:

Tid:

Plats: Askebyskolan, Askebykroken 22

Nu finns möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan för nya flerbostadshus vid Fornbyvägen.

Planförslaget innebär 86 nya bostäder, varav sex är LSS-lägenheter. Det nya flerbostadshuset förslås ersätta parkeringsplatsen mellan Fornbyvägen och Nybykroken.

Välkommen på samrådsmöte

Under samrådsmötet finns stadsplanerare på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Titta på förslaget

Planförslaget visas 4 juni–16 september 2024 i Rinkeby bibliotek och på Medborgarkontoret. Förslaget visas även i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. På stadsbyggnadsexpeditionen kan du få handlingarna utskrivna mot avgift. 

Synpunkter lämnas skriftligen, senast den 16 september 2024. Via e-tjänsten kan du lämna dina synpunkter på förslaget och få information.

Ange ärendets diarienummer: 2021-10030 och namn och adress.

Ytterligare information hittar du på projektets webbplats.