Foto: Lennart Johansson.

Var med och gör Tensta tryggare

Datum:

Tid:

Plats: Samling utanför Tensta bibliotek, Tenstagången 14

Välkommen på trygghetsvandring i Tensta! Vi går igenom området och kollar efter sådant som gör Tensta otryggt.

Den här trygghetsvandringen börjar utanför biblioteket på Tenstagången 14. Vi kommer att röra oss genom utemiljöer som ägs av Svenska Bostäder, Familjebostäder, BRF Stockholmshus nr 25 och Sisab. Vi rör oss även på parkmark som Järva stadsdelsförvaltning förvaltar. Vandringen avslutas utanför tunnelbaneutgången vid Tenstaplan.

De som medverkar är representanter från kommunen, Fastighetsägare i Järva, polisen, Hyresgästföreningen och berörda markägare. Intresserade invånare är välkomna att delta.

Tillsammans identifierar vi otrygga platser och brister i utemiljön. Dessa brister skickas sedan till hyresvärden, kommunen eller annan part för att problemen ska åtgärdas.

Vandringen tar cirka 2 timmar.

Varmt välkommen önskar Fastighetsägare i Järva, Järva stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva. 

Vill du vara med?

Anmäl dig senast måndag 20 maj via e-post.

E-post: trygghet@jarvafast.se

Kategorier: