Foto: Alexander Assal.

Var med och gör Rinkeby tryggare

Datum:

Tid:

Plats: Samling utanför polisstationen på Rinkebyplan 2A

Välkommen på trygghetsvandring i Rinkeby! Vi går igenom området och kollar efter sådant som gör Rinkeby otryggt.

Den här trygghetsvandringen börjar utanför polisstationen på Rinkebyplan 2A. Vi kommer att röra oss genom utemiljöer som ägs av Victoriahem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem och Sisab. Vi rör oss även på parkmark som Järva stadsdelsförvaltning förvaltar. Vandringen avslutas vid Rinkebytorget.

De som medverkar är representanter från kommunen, Fastighetsägare i Järva, polisen, Hyresgästföreningen och berörda markägare. Intresserade invånare är välkomna att delta.

Tillsammans identifierar vi otrygga platser och brister i utemiljön. Dessa brister skickas sedan till hyresvärden, kommunen eller annan part för att problemen ska åtgärdas.

Vandringen tar cirka 2 timmar.

Varmt välkommen önskar Fastighetsägare i Järva, Järva stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva.

Vill du vara med?

Anmäl dig senast måndag 6 maj via e-post.

E-post: trygghet@jarvafast.se

Kategorier: