Foto: Alexander Assal

Var med och gör Husby tryggare

Datum:

Tid:

Plats: Samling vid Lofotengatan 32–34

Välkommen på trygghetsvandring i Husby. Vi går igenom området och kollar efter sådant som gör Husby otryggt.

Den här trygghetsvandringen börjar vid Fryshuset på Lofotengatan 32–34. Vi kommer att röra oss genom utemiljöer som ägs av Svenska Bostäder och Sisab samt parkmark som förvaltas av Järva stadsdelsförvaltning.

De som medverkar är representanter från kommunen, Fastighetsägare i Järva, polisen, Hyresgästföreningen, Svenska Bostäder och Sisab. Allmänheten är också välkommen att delta.

Tillsammans identifierar vi otrygga ställen och brister i utemiljön. Dessa brister skickas sedan till hyresvärden, kommunen eller annan part för att problemen ska åtgärdas.

Vandringen tar cirka två timmar och avslutas i Husby centrum.

Varmt välkomna önskar Fastighetsägare i Järva, Järva stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva.

Anmälan

Vill du vara med? Anmäl dig senast måndagen den 22 april via e-post.

E-post: trygghet@jarvafast.se

Kategorier: