Få koll på tryggheten i Husby

Datum:

Tid:

Plats: Medborgarkontoret i Husby, Edvard Griegsgången 9

Följ med på en trygghetsinventering i Husby. Vi går igenom området för att göra platsen tryggare och trivsammare.

Husbybor och andra intresserade är välkomna att följa med. Vi letar tillsammans efter otrygga platser och brister, för att kunna förbättra området. Bristerna skickas sedan till hyresvärden, kommunen eller annan part för att åtgärda problemen.

De som följer med på vandringen är invånare samt representanter från Stockholms stad, Fastighetsägare i Järva, polisen, Hyresgästföreningen och Victoriahem.

Anmälan

Anmäl dig senast måndag den 18 september via e-post.

E-post: trygghet@jarvafast.se

Kategorier: