Spånga-Tensta stadsdelsnämnd sammanträder

Datum:

Tid:

Plats: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Elinsborgsbacken 3

Välkommen till nämndsammanträde med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

På dagordningen står bland annat:

  • Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga.
  • Boendeplan för äldre 2024.
  • Svar på medborgarförslag gällande fler lokaler för medborgare och föreningar.

Sammanträdet inleds klockan 18.00 med öppet forum där alla är välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker. Hörslinga finns i lokalen.