Informationsträff för dig som funderat på att bli god man

Datum:

Tid:

Plats: Tranströmerbiblioteket, Medborgarhuset Götgatan 54

Varmt välkommen att lära dig mer om Överförmyndarförvaltningens verksamhet tillsammans med medarbetare från rekryteringsfunktionen.

Överförmyndarförvaltningen arbetar bland annat med att rekrytera, utbilda och utöva tillsyn över stadens gode män. Informationsträffen kommer att handla om:

  • Vem kan få en god man?
  • Hur blir man god man och vilka krav ställs?
  • Vad ingår i uppdraget?

Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor och anmäla intresse för uppdrag.