Hur kan vi tillsammans förebygga våld?

Datum:

Tid:

Plats: Framtidens hus, Edvard Griegsgången 9 i Husby

Interaktiv workshop om hur du tillsammans med andra kan bidra till att förebygga våld i våra stadsdelar. Aktiva i kampanjen Kollektiv sorg leder samtalet.

Kollektiv sorg leds av två unga konstnärer från Järva. Med hjälp av bland annat storytelling arbetar de för att förebygga och motverka våld i området.

För dig som är 16–19 år.

Antivåldsveckan i Rinkeby-Kista

Våld går att stoppa och förebygga! Det är temat för aktiviteterna under höstens Antivåldsvecka i Rinkeby-Kista 4–10 oktober. Samtliga aktiviteter genomförs enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.