Företagsdialog: Östermalm

Datum:

Tid:

Plats: Digitalt

Driver du en verksamhet på Östermalm? Välkommen till en dialog med Stockholms stad där du kan påverka utvecklingen av näringslivet i din stadsdel.

Stockholms stad genomför årliga företagsdialoger i varje stadsdel. Syftet är att genom ökad dialog med företagen förbättra förutsättningarna för företagare att bedriva sina verksamheter i stadsdelen.

Anmälan

På grund av coronaviruset håller vi företagsdialogen på Östermalm digital.

Fokus på dialog

Vad behöver du som företagare av din lokala omgivning just nu? Vad kommer du att behöva när vi förr eller senare återgår till mer normala omständigheter efter pandemin?

Under mötet kan du ställa frågor, framföra ditt företags behov och föreslå lokala åtgärder. Det kan röra allt ifrån parkering, klottersanering och ökad områdesbelysning till nätverksträffar, temadagar och större projekt.

Dessutom får du information om stadens planer och investeringsmöjligheter i din stadsdel.

Efter mötet finns det möjlighet att nätverka med andra deltagare mellan klockan 09.00–09.30.

Representanter från stadens olika förvaltningar och bolag

Utöver lokala företagare möter du representanter från Stockholm Business Region, Östermalms stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Många gånger kan vi besvara dina frågor direkt under pågående möte, andra gånger behöver stadens förvaltningar och bolag ta frågan vidare internt för att senare återkoppla i ärendet.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på mötet? Kontakta företagsdialogernas projektgrupp.

E-post: funktion.isbr.foretagsdialog@stockholm.se