Grow'in Skärholmen: Socialt hållbar stadsutveckling

Datum:

Tid: 29 september 12.00–17.00 (inleds med lunch, program från 13.00), 30 september 08.00–13.00

Plats: Spegeldammen, Skärholmstorget

Skärholmen är en expansiv stadskärna. Under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, många företag och offentlig verksamhet etableras och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas. Utvecklingen ska vara ett föredöme vad gäller social hållbar stadsplanering.

Under temadagarna stadsutveckling förs samtal om vad en socialt hållbar stad innebär och hur det kan mätas. Vad kännetecknar de offentliga rummen i ett socialt hållbart Skärholmen och hur ser vägen dit ut? Målet med dagarna är att dela insikter med fokus på näringsliv, innovation och utbildning, samt generera idéer för framtiden.

Den första temadagen, 29 september, riktar sig brett till branschaktörer.

Önskar du delta, anmäl dig via anmälningsformuläret.

Om Grow'in Skärholmen

Mellan den 16 september och 1 oktober pågår evenemanget Grow'in Skärholmen som lyfter Skärholmens utvecklingspotential och framtid för boende och näringsliv – nuvarande och framtida.

Under denna period förvandlas torget vid spegeldammen till ett evenemangstorg med plats för samtal, möten, aktiviteter och underhållning.

Initiativet kommer från centrumägaren Grosvenor och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målet är att utveckla och tillvarata Skärholmens potential med en levande blandning av

  • handel
  • företag
  • arbete
  • matupplevelser
  • bostäder
  • kultur
  • samhällsservice
  • rekreation.

Inom de kommande åren ska också en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas.

Läs mer om Grow'in Skärholmen och programmet.