Grow'in Skärholmen: Panelsamtal – Hur skapar vi ett tryggt Skärholmen?

Datum:

Tid:

Plats: Skärholmstorget

Kom och lyssna på panelsamtal om hur vi skapar trygga och säkra platser i Skärholmen.

Trygghet upplevs på olika sätt. För en person kan det vara att möta någon sent på en enslig väg och för en annan att det är mörkt ute. Hur skapar vi trygga platser för våra invånare? Lyssna och delta med frågor när tre olika paneler med representanter från stadsdelsförvaltningen, polisen, centrumägare och fastighetsägare diskuterar.

Samtal 1: Hur skapar vi trygga centrummiljöer?

Deltagare: Centrumägare från Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg tillsammans med trafikkontoret.

Samtal 2: Hur skapar vi trygga boendemiljöer?

Deltagare: Föreningen Skärholmens fastighetsägare och Skärholmens stadsdelsförvaltning

Samtal 3: Hur arbetar vi med att barn och unga får en trygg uppväxt?

Deltagare: Polisen, utbildningsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning

Om Grow'in Skärholmen

Mellan den 16 september och 1 oktober pågår evenemanget Grow'in Skärholmen som lyfter Skärholmens utvecklingspotential och framtid för boende och näringsliv – nuvarande och framtida.

Under denna period förvandlas torget vid spegeldammen till ett evenemangstorg med plats för samtal, möten, aktiviteter och underhållning.

Initiativet kommer från centrumägaren Grosvenor och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målet är att utveckla och tillvarata Skärholmens potential med en levande blandning av

  • handel
  • företag
  • arbete
  • matupplevelser
  • bostäder
  • kultur
  • samhällsservice
  • rekreation.

Inom de kommande åren ska också en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas.

Läs mer om Grow'in Skärholmen och programmet.