Grow'in Skärholmen: Innovation och hållbarhet

Datum:

Tid: 10.00–18.00 samtliga dagar

Plats: Spegeldammen, Skärholmstorget

Tillsammans med den internationella innovations- och riskkapitalaktören Plug and Play genomförs innovations- och hållbarhetsdagarna.

Huvudfokus är betydelsen av innovation, hur företag och organisationer kan och bör applicera nydanande arbetssätt samt innovationens avgörande roll för omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Under dagarna kommer inspirerande talare från Plug and Play, ICA X, Verco, Värmeverket, Stockhoms stad och Grosvenor att medverka.

Temadagarna Innovation och hållbarhet riktar sig i första hand till branschaktörer.

Önskar du delta, anmäl dig via anmälningsformuläret.

Om Grow'in Skärholmen

Mellan den 16 september och 1 oktober pågår evenemanget Grow'in Skärholmen som lyfter Skärholmens utvecklingspotential och framtid för boende och näringsliv – nuvarande och framtida.

Under denna period förvandlas torget vid spegeldammen till ett evenemangstorg med plats för samtal, möten, aktiviteter och underhållning.

Initiativet kommer från centrumägaren Grosvenor och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målet är att utveckla och tillvarata Skärholmens potential med en levande blandning av

  • handel
  • företag
  • arbete
  • matupplevelser
  • bostäder
  • kultur
  • samhällsservice
  • rekreation.

Inom de kommande åren ska också en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas.

Läs mer om Grow'in Skärholmen och programmet.