Grow'in Skärholmen: Framtidens Skärholmen

Datum:

Tid:

Plats: Spegeldammen, Skärholmstorget

Det händer mycket i Skärholmens stadsdelsområde – denna växande, urbana, natursköna stad i staden. Under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, fler företag etablera verksamhet och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas.

På den första dagen av Grow’in Skärholmen erbjöds det ett seminarium där vi med utgångspunkt i dagens Skärholmen riktade blicken framåt.

Skärholmen är tillsammans med Kungens kurva en del av den regionala utvecklingen och i kraftfull förändring. Vad är Skärholmen i dag? Hur ser framtiden ut? Och hur tar vi tillvara på stadsdelens och regionens potential?

Under seminariet fick man ta del av presentationer av dagens Skärholmen och av prognoser, utvecklingsprojekt och trender som tillsammans ger en bild av områdets potential. Presentationerna varvades med panelsamtal om hur denna potential kan tillvaratas och hur ett framtida Skärholmen kan se ut.

I panelen satt representanter för några av de aktörer som verkar här och som har en roll i utvecklingen av Skärholmen, bland andra:

 • Carl Strufve, Nordenchef på centrumägaren Grosvenor Europe
 • Patrik Åhnberg, stadsdelsdirektör Skärholmens stadsdelsförvaltning
 • Johan Castwall, förvaltningschef exploateringskontoret
 • Staffan Ingvarsson, vd för Stockholm Business Region
 • Anette Sand, vd för Stockholmshem.

Seminariet modererades av Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen.
Eftermiddagen avslutades med mingel och dj.

Ett seminarium för dig som är intresserad av framtidens Skärholmen och som vill få en bild, eller till och med vara en del, av resan framåt!

Om Grow'in Skärholmen

Mellan den 16 september och 1 oktober pågår evenemanget Grow'in Skärholmen som lyfter Skärholmens utvecklingspotential och framtid för boende och näringsliv – nuvarande och framtida.

Under denna period förvandlas torget vid spegeldammen till ett evenemangstorg med plats för samtal, möten, aktiviteter och underhållning.

Initiativet kommer från centrumägaren Grosvenor och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målet är att utveckla och tillvarata Skärholmens potential med en levande blandning av

 • handel
 • företag
 • arbete
 • matupplevelser
 • bostäder
 • kultur
 • samhällsservice
 • rekreation.

Inom de kommande åren ska också en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas.

Läs mer om Grow'in Skärholmen och programmet.