Bostadsförmedligen slår rekord 2019

Under 2019 förmedlande Bostadsförmedlingen i Stockholm 15 030 hyresbostäder. 1575 fler bostäder än året innan. Det är ett förmedlingsrekord. Allra mest ökade de vanliga hyresrätterna.

- Under förra året slog vi förmedlingsrekord och förmedlade 15 030 bostäder. En stor del av ökningen bestod av vanliga hyresrätter. Antalet personer registrerade hos Bostadsförmedlingen ökade i samma takt som tidigare år. Dock är andelen som aktivt söker bostad 13 procent, säger Marika Nordström, chef för Marknad och Kommunikation på Bostadsförmedlingen.

Personer som gör minst fem intresseanmälningar per år räknas som aktiva sökande. Under 2019 hamnade den siffran på 13 procent av den totala bostadskön.

Fler ungdoms- och studentbostäder förmedlades också under förra året.

Så hittar du en bostad i Stockholm – Bostadsförmedlingens tips

Stockholm är just nu inne i en expansiv fas och staden växer snabbt med nya stadsdelar och befintliga områden som förändras. För att hitta en bostad genom bostadskön är tipsen att du som sökande är aktiv och besöker webbplatsen ofta. Ofta ligger annonserade bostäder ute i ett par dagar. Kötiden för nyproducerade bostäder är ofta kortare, speciellt då flera nyproducerade bostäder förmedlas samtidigt. Trycket på centrala lägenheter är störst och därför är kötiderna kortare en bit utanför Stockholms innerstad.

Bostadsförmedlingen i siffror (2018 inom parantes)

Uppdaterad