Stureplan, maxtaxa och mikroplast

Hör Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, berätta om kommunfullmäktiges möte den 27 januari. Bland annat fattades beslut om detaljplan för Stureplan, förändrad maxtaxa för fritidshem och förskola, samt en handlingsplan om mikroplast.

Filmklipp

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.

Uppdaterad