Muren vid trappan vid Sergelstorg.
Vid muren vid Sergels torg ska en konstnärlig gestaltning kunna fungera som ett uttryck för ett gemensamt minne av händelsen. Foto: Stockholms stad

Minnesmärke av terrorattacken på Sergels torg

Den 7 april 2017 är en dag som många minns och förknippar med det fruktansvärda terrorattentatet på Drottninggatan. Fem människor miste livet och många skadades allvarligt. Stockholmarnas reaktion efter dådet var tydlig; vi accepterar inte våld på vårt öppna samhälle. För att minnas händelsen, har Stockholms stad påbörjat processen för en konstnärlig gestaltning vid Sergels torg.

Minnesmärket kommer att placeras vid muren mot Kulturhuset, bredvid den stora trappan ner till Sergels torg. Platsen är vald för att många stockholmare och besökare passerar torget varje dag och det är en naturlig plats att uttrycka känslor och åsikter. Bara två dagar efter attentatet manifesterade tiotusentals människor på torget och blommor lades i trapporna i flera veckor efter dådet. Det visar tydligt att torget är en samlingsplats av betydelse för Stockholm.

Människor samlas vid ett blomsterhav i trappan vid Sergels torg.
Dagarna efter terrorattentatet på Drottninggatan samlades tiotusentals människor vid Sergels torg. Många lade blommor vid platsen. Foto: Stockholms stad

Tanken är att en konstnärlig gestaltning ska kunna fungera som ett uttryck för ett gemensamt minne av händelsen. En gestaltning som minns händelsen men också reaktionerna efteråt som stod upp för den öppna, fria stad som Stockholm och stockholmarna värnar. Alla har olika upplevelser av det som hände, i konst kan vi spegla våra egna minnen och tankar.

Stockholm konst, en del av kulturförvaltningen, leder processen för den konstnärliga gestaltningen. De många minnesföremål som lämnades på platsen kommer att finnas som underlag i arbetet. Det är hälsningar, budskap, dikter och gåvor med människors känslor och tankar efter dådet.

Planeringsarbetet är påbörjat och staden har informerat de som är särskilt berörda. Nästa steg är att utse konstnär och att formulera uppdraget till konstnären.

Fakta

  • Stockholm konst är stadens verksamhet som ansvarar för konst i det offentliga rummet.
  • Stockholms stadsmuseum samlade in alla de hälsningar, dikter och tankar som lämnades vid platsen efter dådet. Även den vägg som tillfällig satt för krossade rutor och som fylldes med människors hälsningar, ställdes ut under sommaren på Kulturhuset för att fler skulle kunna uttrycka sig. I Stadsmuseets samling finns också de kondoleansböcker som legat framme på olika platser runt om i landet.
  • Materialet ingår som underlag för konstnären och kompletterar det konstprogram som formulerar uppdraget till konstnären.

Kontakt

Stadsledningskontoret

E-post
E-post brevsvar.slk@stockholm.se

Uppdaterad