Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr om nuläget i Stockholm

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholm har bytt skepnad de senaste dagarna. Vi stockholmare möter en situation vi aldrig tidigare har upplevt. Hela vårt svenska samhälle och resten av världen är påverkat av den smittspridning av coronaviruset som nu bedöms som mycket hög.

Allvaret i den situationen som nu råder kan inte nog understrykas. Vår vardag har förändrats och vi måste vara beredda på en utveckling med ytterligare förändringar.

Hur utvecklingen kommer att se ut de kommande veckorna och månaderna kan ingen sia om. Jag och mina kollegor i kommunstyrelsen är redo att fatta de beslut som krävs för att Stockholms stads verksamheter ska stå fortsatt starka för stockholmarna i den situation som nu råder.

Som stor kommun med många invånare och ett stort näringsliv har Stockholms stad alltid en beredskap för oväntade händelser och krissituationer. Sedan i januari har våra förvaltningar och bolag planerat för en utveckling i situationen med coronaviruset och sjukdomen covid-19. En beredskap som våra verksamheter nu växlar upp i takt med att situationen förändras.

Stockholms stads verksamheter arbetar intensivt för att begränsa smittspridningen och särskilt fokus sätts till riskgrupper såsom våra äldre. Stadens uppdrag i en svår situation som denna är att säkerställa att kommunens prioriterade verksamheter, till exempel vård och omsorg, skola och förskola, ska fungera under de förutsättningar som råder. Ett arbete som alltid sker i enlighet med expertmyndigheternas rekommendationer.

Alla vi stockholmare har ett oerhört ansvar i den situation som råder; att stanna hemma om vi är sjuka, att inte i onödan besöka våra äldre och andra riskgrupper och att tvätta händerna ofta. Hjälp dina vänner som är hemma sjuka eller dina äldre anhöriga och ensamma grannar med att handla. Förhindra ryktesspridning och spekulationer, dela inte osäker information.

Tillsammans gör vi Stockholm starkt,

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M)