Samernas nationaldag firas

Den 6 februari firas samernas nationaldag med flaggning och ceremoni vid Stadshuset. Dagen är en gemensam nationaldag för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Ceremonin arrangeras av Sameföreningen i Stockholm och börjar klockan 09.00 med flagguppsättning och jojk av Astrid Tuorda.

Nationaldagen firas för att minnas den första samiska kongressen som ägde rum den 6 februari 1971. Samerna är ett urfolk och en av fem nationella minoriteter i Sverige.

Minoritetslagstiftningen innebär att kommuner har en skyldighet att skydda och främja minoriteternas rättigheter. Det innebär att Stockholms stad i samråd med samer identifierar hur rättigheterna kan förverkligas i stadens verksamheter.

2007 överlämnades en samisk flagga som gåva från Sameföreningen i Stockholm till Stockholms stad. Sedan dess vajar den varje år utanför Stockholms stadshus den 6 februari.

Förvaltningsområde för samiska, finska och meänkieli

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för samiska, finska och meänkieli. Det innebär att staden bedriver ett särskilt arbete som främjar samiska, finska och meänkieli, bland annat att Stockholms stad

  • arbetar för att enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med stadens verksamheter
  • verkar för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken
  • anordnar äldreomsorg och barnomsorg som främjar minoritetskulturen och minoritetsspråket om någon önskar detta.

Uppdaterad