Dbox/Foster and Partners/Stockholms stad
Foto: Dbox/Foster and Partners/Stockholms stad

Nobel Center tar plats vid Slussen

Stadsgårdskajen vid Slussen är den plats som Nobel Center ska ligga på.

Idag meddelade Stockholms stad och Nobelstiftelsen vid en gemensam pressträff att Stadsgårdskajen vid Slussen är den plats som Nobel Center ska ligga på.

Nobelpriset är känt världen över och representerar vetenskap, kultur och utveckling för mänsklighetens bästa. När nu Nobel Center hittar hem och tar plats vid Slussen, en av Stockholms mest centrala platser, kopplar vi än tydligare samman ett av världens starkaste varumärken med en av världens mest innovativa städer. Nobel Centers nya placering blir ytterligare ett viktigt steg i att göra om Slussen från en trafikplats till en mötesplats för alla stockholmare.

Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M)

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. I tider när fakta, vetenskap och grundläggande mänskliga värden ifrågasätts behövs en plats för idéer, kunskap och eftertanke. Det här blir en nystart för arbetet med att förverkliga Nobel Center. Det tar ny form på en ny plats dit stockholmare, turister och skolelever kan komma för att ta del av utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om framtidens stora frågor.

Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen

Nobel Centers nya placering vid Stadsgårdskajen vid Slussen. (Bild: ELU/Tikab/Stockholms stad)

Fakta

Exploateringsnämnden föreslås den 20 februari fatta beslut om en tidig markreservation för Nobelstiftelsen och fastigheten Södermalm 7:87 (Hamnmästaren) längs med Stadsgårdskajen, inom befintlig lagakraftvunnen detaljplan för Slussen. Stadsgårdsleden kommer att börja överdäckas 2023 vilket innebär att byggnationerna av Nobel Center kan påbörjas 2025/2026. Den beräknade byggtiden är två år. Vem som blir arkitekt för den nya byggnaden är ännu inte klart.

Nobel Centers nya placering möjliggörs genom en överenskommelse med Atrium Ljungberg som lämnar tillbaka sin markanvisning för Södermalm 7:87 och erhåller markanvisningar för handelsplats Slussen (fastigheterna Södermalm 6:36 och Södermalm 7:87), hotell vid Slussen (fastigheten Södermalm 7:87), Kv Stanford, Cambridge och Pisa med bostäder och kontor samt garage Bellman i Hagastaden och Sandhagen 15 i Slakthusområdet med kontor och hotell.

In English

The Nobel Center has found its home, in one of Stockholm's most expansive areas - Slussen. This was announced today at a press meeting hosted by The Vice Mayor of City Planning, Joakim Larsson (M) and Mr. Lars Heikensten, Executive Director of the Nobel Foundation.

Uppdaterad