Foto: Lennart Johansson

Stockholms stad kraftsamlar för att säkra elförsörjningen

Måndag den 2 december bjöd Stockholms stad in till ett panelsamtal om elförsörjningen i Stockholmsregionen. Samtalet handlade om vad som behöver göras idag och inför framtiden för att säkra tillgången till el i ett Stockholm som växer.

– Vi behöver lösa en rad frågor och säkra elkapaciteten, därför är det viktigt att vi tillsammans hittar långsiktiga lösningar – och det så snart som möjligt. Frågan är av högsta vikt då det tar flera år att bygga ut nätkapaciteten samtidigt som användandet av el ökar i kombination med att vi satsar på ett hållbart samhälle, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd vid Stockholms stad, som inledde dagen.

I panelen deltog representanter från Svenska Kraftnät, Stockholm Exergi, Ellevio, KTH, Fortum och Insitutet för Näringslivsforskning. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) medverkade också under förmiddagen.

Panelen diskuterade elproduktion och nätkapacitet, sårbarhet i elförsörjningen, investeringar och alternativa energikällor, samt vägen framåt.

På plats presenterades också stadens nya elsamordnare, Åsa Öttenius.

– Efter att i många år haft olika roller inom Stockholms stad, och nu senast som fastighetsdirektör, har jag en kännedom om de utmaningar som staden står inför och hur viktigt det är att vi har fungerande elkapacitet. Jag ser nu fram emot att boka in möten med samtliga aktörer för att hitta lösningar och se till att vi samordnar allt arbete, både över som under jord, så att staden kan fortsätta växa, säger Åsa Öttenius, elsamordnare vid Stockholms stad.

Uppdaterad