På stadens nya webb kan exempelvis en torghandlare enkelt hitta alla tillstånd som krävs för att starta upp sin verksamhet. Foto: Rebecca Rynefelt

Stockholmarnas upplevelse i fokus för ny webb

På bara några år har sökmotorer helt ändrat stockholmarnas sätt att söka och hitta information på webben. Det tar stadens nya webb höjd för.

Med 18 miljoner besök årligen är webben en av stadens viktigaste kanaler för samhällsinformation och service till stadens invånare, besökare och företagare. När Stockholms stad analyserade användarnas upplevelse av stockholm.se – den webb som nu byts ut till .stockholm – blev det tydligt att något radikalt behövde göras.

Bland annat kunde vi konstatera att fyra femtedelar av alla sidor på webben hade endast ett besök per år. Nästan en tredjedel av alla som skulle söka förskola uppgav att de inte hittade vad de sökte.

Siffror om den tidigare webbplatsen stockholm.se:

  • Nästan 80 % kommer direkt från Google till det de sökte på stockholm.se
  • Nästan 30 % menar att de inte hittade vad de sökte inom förskola på stockholm.se
  • Nästan 80 % av tusentals sidor på stockholm.se har endast ett (1) besök per år.

Toppdomänen – för trovärdighet och kvalitet

Toppdomänen .stockholm används i ett första skede av stadens egna verksamheter. Det gör att Stockholms stad kan garantera trovärdighet och kvalitet på de webbplatser som använder toppdomänen.

Kvalitet och säkerhet garanteras genom det mät- och uppföljningsarbete som ska användas för webb i staden framöver. De mätplaner som tas fram är nära kopplade till verksamheternas och användarnas mål. Det betyder att de både ska stötta verksamheten att bli mer effektiv och att användarna enklare ska få svar på sina frågor eller utföra en uppgift.

Ny tillgänglighetslag

Den nya lagen om tillgänglig digital offentlig service har legat till grund för ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten när det gäller tekniken och innehållet. Tidiga beta-versioner har använts i utvecklingsarbetet för att följa upp och fånga in synpunkter. De olika delarna har lanserats stegvis, där resultatet av användartester använts för att förbättra utveckling och innehåll successivt.

Uppdaterad