Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte den 2 december 2019

Hör Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, berätta om kommunfullmäktiges möte den 2 december. Bland annat debatterades delårsrapporten, miljöbilsdefinition och övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten.

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Se hela mötet via webb-tv

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.

Samtliga ärenden och protokoll i Meetings Plus

Uppdaterad